konflikthåndtering
icon1 icon2 icon3 icon4 icon5 icon6

Små og store konflikter er noe vi alle opplever, - det er en naturlig del av vår samhandling med andre mennesker. Om en konflikt får pågå lenge nok og blir tilstrekkelig omfattende, kan den få store og negative konsekvenser både for dem det gjelder og for miljøet omkring. Man bør derfor være oppmerksom på konflikter allerede på et tidlig stadium og håndtere dem på en forsvarlig måte.

Erfaring viser at konflikter oftest håndteres best gjennom samtaler og dialog, og det beste er om partene selv kan snakke sammen og komme til enighet. Når du er i en konflikt kan du ha et behov for å snakke med noen for å vurdere hendelsene og dine reaksjoner på disse. En uformell samtale med en du har tillit til kan bidra til å sortere tankene og følelsene, samtidig som en annens syn på saken ofte er nyttig. Dette kan ofte være tilstrekkelig til at du finner en løsning.

Dersom situasjonen oppleves som fastlåst, kan det være fornuftig å få hjelp til å håndtere konflikten.

Metoder for konflikthåndtering inkluderer blant annet megling, rådgivning, ekspertavgjørelser, forhandlinger og bruk av rettsapparatet

Ved involvering av tredje part kan det være hensiktsmessig å benytte en strukturert meglingsprosess som mediasjon, da dette erfaringsmessig ofte kan føre frem til en omforent løsning eller avklaring av konflikten.

Jeg har utdannelse og trening i konfliktanalyse og konflikthåndtering og tilbyr
- bistand i håndtering av konflikter og forsoningssamtaler – hjelp til å snakke sammen
- megling/mediasjon mellom partene i fastlåste konflikter
- bistand til å forstå hvorfor vi tenker og reagerer som vi gjør i konfliktsituasjoner og hvordan vi kan forholde oss mer hensiktsmessig til hverandre