individuelle samtaler
individuelle.png

Det kan være at megling ikke er aktuelt, - at konflikten er for vanskelig til at den andre ønsker å møte deg til en samtale. Et alternativ kan da være en eller flere individuelle samtaler for å få en bedre forståelse av egen rolle og bidrag i konflikten, og kanskje av hva som er mulig å gjøre og hva du eventuelt må forsone deg med.

Jeg kan være samtalepartner der forsøk på å få til et mediasjonsmøte har strandet, eller dersom du selv ikke ønsker å gjennomføre et møte. Ettersom jeg i en meglingsprosess skal oppfattes som nøytral av begge parter vil jeg som hovedregel ikke tilby mediasjonsmøter på et senere tidspunkt dersom jeg på forhånd har vært samtalepartner for kun en av partene.