om bernt møst lien
individuelle.png

Jeg er utdannet i konfliktanalyse og konflikthåndtering ved Københavns universitet (MMCR) og i organisasjons- og ledelsesfag ved universitetet i Manchester (BSc Hon).

Til daglig arbeider jeg med lederutvikling og lederstøtte ved Oslo universitetssykehus, og har omfattende erfaring med utvikling og gjennomføring av prosesser for ledere, og for leder- og medarbeidergrupper. En vesentlig del av dette arbeidet dreier seg om kommunikasjon og relasjonshåndtering. Tidligere har jeg arbeidet som bedriftsrådgiver, sykehusdirektør og som spesialrådgiver innen endringsledelse og organisasjons- og ledelsesutvikling.

Ved siden av mitt arbeid med organisasjon og ledelse påtar jeg meg oppdrag relatert til konflikthåndtering i den grad jeg har ledig kapasitet. Til dette er jeg primært tilgjengelig på ettermiddags- og kveldstid samt i helger.

Jeg holder til i Sandvika, rett utenfor Oslo.

Jeg er tilsluttet de fagsamarbeidende foreningene Nordiske Mediatorer og Norske konfliktmeglere, og arbeider i samsvar med disse organisasjonenes etiske retningslinjer.